logo

Cách X-DMAIC triển khai dự án SEO

Tham khảo quy trình triển khai dự án SEO cho website doanh nghiệp

Team kĩ thuật sẽ trao đổi qua 1 buổi họp về mục tiêu KPI, ngân sách, thời gian, đối tượng của doanh nghiệp, sau đó team sẽ khởi tạo sơ lược về proposal, báo giá.

Team kĩ thuật sẽ trao đổi qua 1 buổi họp về mục tiêu KPI, ngân sách, thời gian, đối tượng của doanh nghiệp, sau đó team sẽ khởi tạo sơ lược về proposal, báo giá.
1

Xây dựng Plan và KPI đã chốt với khách hàng

Xây dựng Plan và KPI đã chốt với khách hàng
2

Phân tích, đánh giá các vẫn đề và đưa ra hướng cải thiện

Phân tích, đánh giá các vẫn đề và đưa ra hướng cải thiện

Tìm các lỗi ảnh hưởng đến chất lượng website (404, Broken link, Duplicate titles, meta, HTTP...)

3

Phân tích liên kết sâu trang web, chọn các từ khoá sản phẩm chính(Landing page) để tập trung tối ưu

Phân tích liên kết sâu trang web, chọn các **từ khoá sản phẩm chính**(Landing page) để tập trung tối ưu
4

Nghiên cưú, phân tích và lựa chọn từ khoá tiềm năng

Nghiên cưú, phân tích và lựa chọn từ khoá tiềm năng

Lựa chọn từ khoá tiềm năng với thương hiệu, lên plan nội dung triển khai theo giai đoạn

5

Cấu trúc và phân nhánh từ khoá

Cấu trúc và phân nhánh từ khoá
6

Bài viết SEO theo mô hình NLP khớp các biểu mẫu cho từng thuật ngữ được đề xuất. Với nội dung "tự nhiên"

Bài viết SEO theo mô hình NLP khớp các biểu mẫu cho từng thuật ngữ được đề xuất. Với nội dung "tự nhiên"
7

Triển khai backlink(Blog, Social, Pr News)

Triển khai backlink(Blog, Social, Pr News)
8

Theo dõi, thực hiện tối ưu(nếu cần thiết), Report từ khoá

Theo dõi, thực hiện tối ưu(nếu cần thiết), Report từ khoá
9

Report nghiệm thu dự án SEO

Report nghiệm thu dự án SEO

Lưu ý:

  • Quy trình SEO là một quá trình lâu dài và cần sự kiên trì. Team sẽ cập nhật thường xuyên các thuật toán tìm kiếm của Google để điều chỉnh chiến lược SEO phù hợp. Tuỳ theo mực độ phức tạp dự án đội ngũ sẽ linh động thay đổi hướng đi phù hợp.